Par mums

"OZOLA & BULA, arhitektu birojs", ir dibināts 1998. gada 17. martā. Esam nosvinējuši 20 gadu jubileju un tuvojamies divdesmit piektajai gadskārtai.
Tagad, skatoties atpakaļ uz šo laika posmu, mēs apzināmies, ka izdarīts ir pietiekami, lai varētu just gandarījumu.
Biroja darbības laikā ir projektētas un realizētas dažādas funkcionālas nozīmes ēkas - gan publiskās, gan dzīvojamās, gan tehnoloģiski sarežģītas rūpnieciskās būves. Iegūtā pieredze ļauj mums iedziļināties un kvalitatīvi izstrādāt gan restaurācijas, gan pārbūves, gan jaunbūves projektus.
Mūsu darbības pamatvirzieni ir arhitektūra, interjers un būvprojektu vadība. Kopā ar mūsu ilggadīgajiem sadarbības partneriem - būvinženieriem un inženiertehnisko sadaļu projektētājiem - mēs nodrošinām pilnu būvprojekta izstrādi.
Tagad, kad strauji mainās pasaule un arvien ātrāk attīstās tehnoloģijas, ir interesanti atcerēties, ka tajā laikā, kad dibinājām biroju, mēs zīmuļus un lineālus aizstājām ar datoriem. Tagad, ejot kopsolī ar tehnoloģiju attīstību, veicam būvprojektu izstrādi 3D vidē, kas nodrošina augstu darba kvalitāti, iespēju pasūtītājam virtuāli iepazīties ar piedāvātajiem risinājumiem, kā arī optimizē projektu izstrādes procesu.
Cilvēki visos laikos ir tiekušies pēc laimes. Viens no tās aspektiem ir darīt darbu, kas patīk un ir interesants, kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, uz kuriem var paļauties un kuriem var uzticēties. Šādas izjūtas ir noteicošās mūsu biroja radošās komandas savstarpējās attiecībās, veicot ikdienas darbus un pienākumus. Mēs zinām, ka kopā izjutīsim gandarījumu par padarīto un kopā risināsim problēmas, ja tādas radīsies.
Arhitektūra ir mākslas veids, kas rada telpisku vidi, kurā notiek cilvēka dzīves procesi. Mēs priecājamies par mums dotajām iespējām un esam atbildīgi par savu devumu. Mēs strādājam, lai mūsu radītais harmoniski iekļautos cilvēku un dabas veidotajā apkārtējā vidē, lai darītu šo pasauli skaistāku un mūsu pasūtītājus laimīgākus.